FOAM POLYURETHANE CÁCH NHIỆT APS28 (MẬT ĐỘ ÁP DỤNG 28±2KG/M³). Là hệ bọt xốp cứng polyurethane với cấu trúc ô kín có đặc tính cách nhiệt vượt trội. Chống nóng, bảo ôn kho đông lạnh bằng bọt xốp cứng polyurethane giúp bảo vê tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và hạn chế khí thải ra môi trường.

Danh mục: Từ khóa: ,